Skip to main content

Vergoedingen en Tarieven

Wanneer u op advies van huisarts of specialist een afspraak wilt maken met de oefentherapeut, vraag dan altijd om een verwijsbrief. In de verwijsbrief kan de arts bijzonderheden over de klacht en eventuele onderzoeksgegevens vermelden. Bovendien kan mét verwijsbrief direct met intake, onderzoek en behandeling begonnen worden zonder voorafgaande screening. Sinds 1 juli 2008 heeft u de mogelijkheid ook zonder verwijzing van een arts een afspraak te maken bij een oefentherapeut. Wanneer u voor deze directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO) kiest, vindt er bij de eerste afspraak een screening plaats. Dit houdt in dat ik aan de hand van een aantal vragen ga bepalen of uw klacht of hulpvraag binnen mijn oefentherapeutische mogelijkheden valt en of oefentherapie op dat moment de meest zinvolle behandelmethode voor u is. De uitkomst van de screening kan ook aanleiding zijn dat ik u adviseer om toch eerst contact met de huisarts op te nemen over de aard van de klacht of voorgeschiedenis.

Tarieven wanneer u geen recht heeft op vergoeding:

  • € 45,00 – Kinderoefentherapie

  • € 60,00 – Incl. toeslag aan huis behandeling

  • € 75,00 – Kinderoefentherapeutisch onderzoek incl. verslag

  • € 32,00 – Oefentherapie

  • € 45,00 – Screening incl. onderzoek

  • € 30,00 – Verzuim tarief