Skip to main content

Kinderoefentherapie

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond ook nuttig. De spieren, zintuigen en motoriek worden op een spelenderwijs geoefend. Vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben worden ongemerkt getraind.

Als kinderoefentherapeut ben ik gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Kinderen bewegen van nature meestal veel en graag. Ik begeleid kinderen bij het bewust worden van hun lichaam, omgeving en hun eigen mogelijkheden.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wanneer de ontwikkeling verstoord raakt kan het kind een ontwikkelingsachterstand oplopen en dit heeft extra zorg en aandacht nodig. Het kind moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand zien we soms andere problematiek, zoals houdingsafwijkingen, gedragsafwijkingen, neurologische en orthopedische afwijkingen en psychopathologie. Binnen de behandeling-/therapie wordt natuurlijk rekening gehouden met deze specifieke problemen.

Bij een motorische achterstand kan er sprake zijn van:

 • Vaak vallen en struikelen
 • Moeite met leren fietsen
 • Motorische onrust
 • Moeite met schrijven en rekenen
 • Angstig om te bewegen
 • Teveel bewegen (hyperactiviteit) / te weinig bewegen
 • Geen plezier in bewegen
 • Moeite met balvaardigheid
 • Moeite met samenspelen a.g.v. motorische achterstand
 • Teveel of te weinig actief
 • Snel afgeleid

Onderzoek

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond ook nuttig. De spieren, zintuigen en motoriek worden op een spelenderwijs geoefend. Vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben worden ongemerkt getraind.

Movement ABC-2 NL (3 t/m 16 jaar)
De M-ABC is een gestandaardiseerde test voor vroegtijdige opsporing van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. Daarnaast kent de test een kwalitatieve observatie. De uiteindelijke score wordt vergeleken met prestaties met die van leeftijdsgenoten. Er wordt gekeken of er sprake is van een motorische achterstand of een leeftijdsadequate motorische ontwikkeling.

Sensory Profile-NL
Als er een vermoeden bestaat dat de sensorische integratie niet naar behoren verloopt zal er een vragenlijst meegegeven worden voor de ouders/verzorgers van het kind. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt bepaald of er een indicatie is voor behandeling. De vragenlijst geeft een duidelijke score per zintuigsysteem. Zo wordt het kind vergeleken met andere kinderen en kan gezien worden of het kind duidelijk anders reageert.

BHK (Beknopte Beoordelingsmethode voor Kinderhandschriften)
De BHK is een overschrijfopdracht (standaardtekst) Doet een uitspraak over wel of niet dysgrafisch handschrift, gekeken naar 13 items Doet een uitspraak over de overschrijfsnelheid.

Ghb (Grafmotorische test)
De Grafmotorische test beoordeeld de schrijfmotoriek zonder dat er kennis van taal vereist is en waarin gekeken wordt naar deelaspecten van de schrijfvaardigheid.

Beery VMI (Visual Perception and Motor Coordination)
De Beery-Butenica bestaat uit 3 onderdelen: Visueel motorische integratie: Vorm Visuele perceptie: Ruimte/ Richting Motorische coördinatie: Beweging

De 3 bovenstaande testen worden afgenomen bij vermoeden schrijfproblemen. Schrijven is een sensomotorische vaardigheid waarbij de invloed van de zintuigen belangrijk is. Denk maar aan het schrijven tussen de lijntjes en het hanteren van het schrijfmateriaal. Daarnaast is er een taalcognitief component. Spellingsproblemen kunnen het uiteindelijk schrift beïnvloeden: het kost meer energie om de schrijfbeweging vloeiend te laten verlopen. De relatie met de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt onder andere duidelijk bij het gespannen en krampachtige schrift.

Welke onderzoeken kunnen er worden afgenomen:

 • Motorische observatie voor kwalitatieve informatie
 • Basismotoriek/evenwicht
 • Grove motoriek Oog-/handcoördinatie
 • Fijne motoriek Lichaamsschema
 • Tijd-/ruimte oriëntatie
 • Houding en beweging.