Skip to main content

Therapie

Het overzicht

Kinderoefentherapie

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond ook nuttig. De spieren, zintuigen en motoriek worden op een spelenderwijs geoefend. Vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben worden ongemerkt getraind.


Physical Therapy

Oefentherapie Mensendieck

De oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden


Rehabilitation & Sports

Werkwijze Kinderoefentherapie

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Er kunnen zichtbare problemen aanwezig zijn, maar ook minder zichtbare problemen. Tijdig signaleren blijft belangrijk.


Prevention