Werkwijze Kinderoefentherapie

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Er kunnen zichtbare problemen aanwezig zijn, maar ook minder zichtbare problemen. Tijdig signaleren blijft belangrijk.

De kinderen die zich bij mij aanmelden worden individueel behandeld. Tijdens het onderzoek wordt er een indruk verkregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind (hoe is het aanpakgedrag). Naast deze gedragsfactoren geeft het onderzoek ook informatie over het lichaamsschema en de ruimtelijke oriëntatie.

Op basis van de onderzoeksgegevens wordt een verslag gemaakt. Dit bevat een overzicht van de resultaten, een oefentherapeutische diagnose en indien therapie gewenst is behandeldoelen en een behandelplan. Dit verslag wordt met u als ouder(s) besproken en er worden eventuele afspraken gemaakt voor de behandeling.

Folder kinderoefentherapie
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Warning: Undefined array key "quick_contact_gdpr_consent" in /customers/2/2/6/oefentherapiehengelo.com/httpd.www/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50

Start typing and press Enter to search