Skip to main content

Onderzoek

Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond ook nuttig. De spieren, zintuigen en motoriek worden op een spelenderwijs geoefend. Vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben worden ongemerkt getraind.

Movement ABC-2 NL (3 t/m 16 jaar)
De M-ABC is een gestandaardiseerde test voor vroegtijdige opsporing van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. Daarnaast kent de test een kwalitatieve observatie. De uiteindelijke score wordt vergeleken met prestaties met die van leeftijdsgenoten. Er wordt gekeken of er sprake is van een motorische achterstand of een leeftijdsadequate motorische ontwikkeling.

Sensory Profile-NL
Als er een vermoeden bestaat dat de sensorische integratie niet naar behoren verloopt zal er een vragenlijst meegegeven worden voor de ouders/verzorgers van het kind. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt bepaald of er een indicatie is voor behandeling. De vragenlijst geeft een duidelijke score per zintuigsysteem. Zo wordt het kind vergeleken met andere kinderen en kan gezien worden of het kind duidelijk anders reageert.

BHK (Beknopte Beoordelingsmethode voor Kinderhandschriften)
De BHK is een overschrijfopdracht (standaardtekst) Doet een uitspraak over wel of niet dysgrafisch handschrift, gekeken naar 13 items Doet een uitspraak over de overschrijfsnelheid.

Ghb (Grafmotorische test)
De Grafmotorische test beoordeeld de schrijfmotoriek zonder dat er kennis van taal vereist is en waarin gekeken wordt naar deelaspecten van de schrijfvaardigheid.

Beery VMI (Visual Perception and Motor Coordination)
De Beery-Butenica bestaat uit 3 onderdelen: Visueel motorische integratie: Vorm Visuele perceptie: Ruimte/ Richting Motorische coördinatie: Beweging

De 3 bovenstaande testen worden afgenomen bij vermoeden schrijfproblemen. Schrijven is een sensomotorische vaardigheid waarbij de invloed van de zintuigen belangrijk is. Denk maar aan het schrijven tussen de lijntjes en het hanteren van het schrijfmateriaal. Daarnaast is er een taalcognitief component. Spellingsproblemen kunnen het uiteindelijk schrift beïnvloeden: het kost meer energie om de schrijfbeweging vloeiend te laten verlopen. De relatie met de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt onder andere duidelijk bij het gespannen en krampachtige schrift.

Welke onderzoeken kunnen er worden afgenomen:

  • Motorische observatie voor kwalitatieve informatie
  • Basismotoriek/evenwicht
  • Grove motoriek Oog-/handcoördinatie
  • Fijne motoriek Lichaamsschema
  • Tijd-/ruimte oriëntatie
  • Houding en beweging.